Thursday, 27 October 2011

বাচার লড়াই


বাচার লড়াই
আবিদ রাজা মজুমদার

কেনে অত নীরব তুমি! কিচ্চু কেনে মাত না?
কোন কারণে হতাশরে ভাই, নাই কেনে বোধ চেতনা!
কওনা কথা, মনের ব্যাথা রাখ কেনে ছাপাইয়া
সামনে আইয়া বুক ফুলাইয়া আওনা খাড়া ডাটাইয়া।
আওড়ে তনে চাও কেনে ভাই, মাত কেনে কুচাইয়া
কইবার ডরে মড্ডায় কেনে, থাক কেনে পিছাইয়া!


লাগাও জোরে হায়দরি হাক
একবার গলা ঝাড়িয়া
গুর্কি উঠি পষ্ট কথায়
দেওনা পিলই কাপাইয়া।
পাওনা পাতি, লনা বুঝি
পরোয়া কর কারে?
আওয়াজ তুল, আদায় কর
হিম্মত সহকারে।


বুক ভরা তোর সাহস আছে, মুখে ত নায় কমিনা,
আকল বুদ্ধি সবউ আছে, কমজোরি খান বুঝিনা।
শক্ত আতে শক্ত মাতে, শক্ত কামড় লাগাও চাই!
ইমান রাখি, কট্ট থাকি, জোর কদমে চল চাই!


কে আছে তোর সামনে দাঁড়ায়
কোন বাধা তর রোশ আটকায়?
কদম কদম আগ বাড়ি যা
হাজার বাধা কিচ্চু নায়।
বাচতে যদি চাচ টিকে ভাই
বাচার লাগি লাড়াই কর।
কান্ধে কান্ধে আঞ্জা করি
আত বাড়াইয়া আত ধর।
নিভাগি নাম লাগাইছ না রে
নিওড়া খান অইছ না;
সাচ্চা সাহস রাখিছ দিল
মনরে ছোট করিছ না।
অয়না কিচ্চু আপনাতনে
মুফতে শান বাড়ে না;
লড়িয়া নিবার কদর আছে
মুরাদর দাম কমে না।
পরর উপর গরা দিয়া
স্বপ্নে সময় গয়াইছ না
তাক্কত আছে খরছ কর
লেউংড় ধরি বাচিছ না।

(কবি আবিদ রাজা মজুমদার কাছাড় জেলার (আসাম) পয়লাপুলস্থিত নেহরু কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ। কবিতাটি শান্তির সোপান-র ২০০৩ সালের এপ্রিল সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। কবির ব্যাবহ্রূত বানান যথাসম্ভব অপরিবরতিত রাখা হয়েছে।)

1 comment:

W A Laskar said...

Sorry for the typos.